Ansible w godzinę

Poznaj metody na automatyzację zadań na serwerach. Naucz się jak je zbiorowo konfigurować, jak deployować aplikacje i w jaki sposób zaoszczędzić wiele godzin pracy jako administrator/devops. Z kursu nauczysz się zarówno pisania playbooków do Ansible, jak i wykonywania zadań bezpośrednio z linii poleceń.

Lista poruszanych tematów

 • praca z Dockerem i obrazami kontenerów
 • zarządzanie usługami na serwerach docelowych
 • konfiguracja Nginx i Apache + PHP (MOD_PHP / PHP-FPM)
 • wykonywanie poleceń Ansible z linii poleceń (bez playbooka)
 • rekonfiguracja serwerów docelowych (zmiany w plikach)
 • integracja z Cloudflare (automatyczne zakładanie subdomen)
 • podstawy tworzenia playbooków
 • definiowanie warunków w playbookach
 • pętle w playbookach
 • role vs taski i ich kolejność wykonywania
 • automatyczne tworzenie kluczy SSH dla użytkowników
 • praca z Ansible Galaxy
 • praca z szablonami (moduł template)
 • definicja pre_tasków i cel ich istnienia
 • definiowanie handlerów i ich wywoływanie
 • tworzenie zaawansowanych warunków wykonania taska
 • definicja zmiennych per host, per grupa i globalnych
 • filtry i funkcje pomocnicze w Ansible
 • wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z Ansible
 • instalacja i wstępna konfiguracja środowiska
 • budowa pliku inventory (TXT i YAML)
 • konfiguracja jumphostów (i wyjaśnienie co to jest)
 • testowanie połączenia i weryfikacja składni playbooków
 • automatyczne generowanie plików konfiguracyjnych Ansible
 • wykonywanie poleceń ad-hoc (moduły shell/command)
 • praca z Ansible Facts
 • praca z Magic Variables
 • zmienne i rodzaje zmiennych w Ansible (tekstowe, słownikowe, listy)
 • tagowanie zadań i wywoływanie tasków po tagu
 • kopiowanie plików na serwery docelowe
 • instalacja pakietów
 • zakładanie użytkowników bazodanowych i baz
 • testowanie playbooków bez połączenia zdalnego (lokalnie)
 • tworzenie własnych ról dla serwerów

Dodatkowo otrzymasz 4 mini-lekcje bonusowe na temat:

 • Ansible Vault (bezpieczne trzymanie danych dostępowych w playbookach)
 • Ansible AWX (zarządzanie Ansible przez panel webowy)
 • Ansible Dynamic Inventory (automatyczne definiowanie listy hostów w inventory)
 • Ansible Lint (automatyczne wykrywanie błędów w playbookach)

Copyright © by Jakub 'unknow' Mrugalski